Cases

Vores kunder har forskellige behov og bruger dermed ConferenceCommunicator på forskellige måder. Fælles er ønsket om at gøre planlægning og kommunikation lettere.

Integra Advokater - Integra Friday

"Vi er et højtspecialiseret advokatkontor og huser nogle af landets dygtigste advokater inden for IT- og immaterialret samt selskabsret. For os, er vores kundekontakt og pleje af kunderelationer meget vigtig, for at vi også kan yde den bedst mulige rådgivning. Vi arrangerer derfor med jævne mellemrum Integra Friday, hvor vi inviterer kunder, familie og venner af huset til et uformelt eftermiddagsarrangement, der hurtigt bliver til et aftenarrangement med højt humør".

Case og udtalelse

”Vi er meget begejstret for at bruge ConferenceCommunicator som tilmelding til vores Integra Fridays. I stedet for at indhente tilmeldingerne via mails, er vi nu gået over til at bruge denne online platform, der automatiserer processen og sparer os en masse tid.

Ydermere er platformen brugervenlig og tilmeldingen bliver nu hostet i vores hjemmeside, hvilket skaber en genkendelighed hos brugeren og mere trafik for os. Desuden er servicen af højeste kvalitet", siger Advokat og Partner Robert Jønsson fra Integra Advokater.

Planner Days

Planner Days er en 2-dages konference i Jylland for mødeplanlæggere – og rådgivere, som har til formål at klæde planlæggerne på med inspiration og værktøjer til at afholde endnu bedre konferencer. Deltagerne tæller også partnere som hoteller og leverandører af digitale eventløsninger. Konferencen byder på foredrag, workshop og netværksaktiviteter. I 2016 var det Danske Konferencecentre, MCH Herning Kongrescenter, OrgaNicer og Radisson Blu Hotel Papirfabrikken, der stod bag – og i 2017 var det Danske Konferencecentre, OrgaNicer og N:O:W.

Planner Days blev for første gang afholdt i Silkeborg d.7.-8. juni 2016. Emnerne var bl.a. teknologi til involvering af mødedeltagere og strukturering af evaluering, som ikke ender i skuffen. Planner Days blev for 2. år afholdt i Vejle d.13.-14.juni 2017. Emnerne var bl.a. fremtidens mødeformer, arbejdsglæde og digitale trends.

Case

Planner Days har for 2. år i træk valgt, at bruge ConferenceCommunicator til kommunikation med deltagerne og visning af det digitale program og praktisk information, samt præsentation af konferencesteder og leverandører af digitale eventløsninger. Online evaluering, online quiz og deltager-chat, hvor deltagerne kan finde hinanden i den digitale deltagerliste og sende beskeder blev også benyttet.

Udtalelse

”Vi valgte at bruge ConferenceCommunicator til Planner Days, for at sikre at alle deltagere havde et samlet overblik lige ved hånden hele tiden. Desuden kunne vi løbende sende beskeder ud til deltagerne, hvis vi fx gerne ville gøre opmærksom på en event. Og endelig var det rigtig smart, at man nemt kunne kontakte hinanden via App’en og aftale at mødes.

I forbindelse med Planner Days 2016, skulle vi for første gang bruge app’en fra SortKaffe. De var ualmindelig hjælpsomme, hurtige og formåede oven i købet at foretage tekniske tilpasninger på ganske kort tid, så app’en blev endnu mere brugervenlig for os. Et meget tilfredsstillede samarbejde!", siger direktør Marlene H. Sylvester-Hvid, Danske Konferencecentre på vegne af Planner Days".

”På Planner Days i 2017 udvidede vi vores samarbejde med SortKaffe vedrørende ConferenceCommunicator og inkluderede blandt andet en quiz i forløbet. Vi havde nogle busture, hvor deltagerne fik meget sjov ud af at lave en quiz om Vejle. ConferenceCommunicator lavede en timer, der talte ned til Quizzen og det var med til at få endnu flere til at bruge APP’en. Vi oplever, at der er en stor udvikling i viljen til at bruge APP’s og vi ser derfor frem til et fortsat samarbejde med SortKaffe. Og det er et samarbejde. SortKaffe tager et fantastisk ejerskab for opgaven og er tilstede med hjælp uanset opgavens karakter”.

For information om Planner Days, se her.

Aalborg Universitet´s Arbejdsmiljøkonference

Om Arbejdsmiljøkonferencen 2016

Aalborg Universitet, via Arbejdsmiljøsektionen, afholdte Arbejdsmiljøkonference d.27. september 2016 for 2. år i træk for medarbejdere fra Universitetets arbejdsmiljøorganisation. Omdrejningspunktet var Aalborgs Universitets´ ”Vision 2020 for det psykiske arbejdsmiljø på AAU”. Formålet var, at få ny viden om arbejdsmiljø og drøfte vigtige emner for at fremme det gode arbejdsmiljø.

Case og udtalelse

ConferenceCommunicator blev blandt andet brugt til at samle informationer som program og praktiske informationer, men det var især muligheden for øget deltagerinvolvering, ved brug af afstemning, der var i højsæde for Aalborg Universitets arbejdsmiljøsektion.

”I konferenceøjemed har det været let for os at samle oplysninger som program, kort over parkering, deltagerliste m.m. ét sted, fremfor endeløse informationsmails og mapper med papirer. Men det største potentiale ser jeg i afstemningsfunktionen, som skaber grobund for en større grad af deltagerinvolvering og læring under oplæg og i workshops. Når først man har følingen med systemet, er det let at oprette en hurtig afstemning alt efter, hvor dialogen bringer os hen.

Jeg har opnået god erfaring med ConferenceCommunicator. Det er let at gå til, og ved tekniske udfordringer, har vi fået hurtig og god hjælp”, siger Tanja Busk Sloth, Arbejdsmiljøspecialist, arbejdsmiljøsektion, Aalborg Universitet.

DANSK HRs store HR-messe: Træfpunkt HR®

Om messen

DANSK HR, som er Danmarks største professionelle, uafhængige, netværksbaserede HR-organisation, holder hvert år den store HR-messe: Træfpunkt HR®, som tiltrækker mange messegæster og udstillere. Træfpunkt HR er Danmarks største og mest velbesøgte HR-messe. Udover selve messen, er der også et stort aktivitets – og konferenceprogram for de besøgende. På messen kan besøgende opleve, hvad der sker inden for it-systemer, personaleordninger, lederudvikling, videreuddannelse, rekrutteringsværktøjer, m.m.

I oktober 2016 blev messen besøgt af omkring 2000 HR- og personaleansvarlige. Der var 150 udstillere, som udstillede en bred vifte af services og produkter inden for HR og personaleudvikling.

Case

For 2. år i træk benyttede DANSK HR sig af ConferenceCommunicator og brugte både messe-lead og konference-app. DANSK HR ønskede at kunne tilbyde deres messeudstillere en digital lead-generering, så det er lettere at få et samlet overblik over potentielle kunder – fremfor 117 forskellige visitkort. Omkring 1/3 af udstillerne valgte at bruge løsningen. Med scanning af deltagernes QR koder med kontaktinformationer fik udstillerne en samlet oversigt over potentielle kunder med relevante kontaktinformationer. Det var også muligt at tilknytte en kommentar til hver potentiel kunde. Der var både mulighed for at skanne messegæsternes kontaktinformation og de andre udstilleres kontaktinformationer, da det har vist sig, at mange udstillere er hinandens potentielle kunder.

DANSK HR ønskede også at kunne tilbyde messegæsterne let adgang til konferenceprogrammet, standplan og anden nyttig information. Derfor tilbød de messegæsterne gratis adgang til ConferenceCommunicator’s ”konference-app”, som DANSK HR brandede ”Træfpunkt app’en”. Udover adgang til forskellig information lige ned i lommen på messegæsterne, kunne besøgende sammensætte deres eget personlige program, som gav dem et nemt overblik i et stort konferenceprogram. Desuden tilbød DANSK HR, at udstillerne kunne sende push-beskeder til information om særlige fordele på deres stande.

Udtalelse

”I 2015 tilbød vi for første gang MesseLead-app’en til udstillerne, så de kunne scanne de besøgende og dermed lette arbejdet med indsamling, administration og opfølgning af potentielle kunder. I 2016 udvidede vi samarbejdet med SortKaffe, så de besøgende fik gratis adgang til konference-app’en i ConferenceCommunicator, så de kunne få et nemt og hurtigt overblik over konferenceprogrammet og udstillerne.

ConferenceCommunicator er meget simpel og brugervenlig – både back-end og selve app’en. Da SortKaffe havde opsat app’en efter vores krav, kunne vi selv nemt lægge indhold ind. Vi er yderst tilfredse med samarbejdet med SortKaffe – service og support er helt i top, og produktet fungerer upåklageligt. De er meget fleksible i forhold til vores ønsker og har uden problemer udviklet specialdesignede dele i app’en. En stor fordel for os er også, at SortKaffe har kunne integrere app’en med vores tilmeldingssystem.

SortKaffe leverer til tiden og det, de leverer, er i top. Er der den mindste tekniske udfordring, så er de altid til at få fat på og løser det med det samme", siger Communication Manager Marie Korsgaard fra DANSK HR.

For DANSK HR, se her.

Danske Konferencecentres Inspirationsdag

Om Inspirationsdagen

Danske Konferencecentre (DKBS), som er en gratis bookingservice med over 70 konferencesteder over hele Danmark, gentog succesen og holdte inspirationsdag og netværksdag for mødebookere og mødearrangører den 2. september 2016 på Klampenborg Galopbane. Det var en dag fyldt med inspiration til konferencer i storbyen, til naturoplevelser og med fokus på fysiske aktiviteter. Mødebookerne og mødearrangørerne mødte medarbejdere fra 55 konferencesteder, som kunne give sparring og rådgivning på afholdelse af arrangementer. Der var alt fra traditionelle konferencehoteller over slotte til kroer og badehoteller.

Case

ConferenceCommunicator blev blandt andet brugt som konferenceapp til visning af det digitale program og praktisk information, samt online evaluering. Deltagerne havde også mulighed for at sende beskeder til hinanden via chat-funktionen. Endvidere blev konferencestederne præsenteret i app´en med billeder og tekst som ekstra markedsføring. ConferenceCommunicator blev også brugt til udstiller-app (messe-lead), således at konferencestederne kunne scanne mødearrangørenes kontaktinformationer og gemme dem på en let måde.

Udtalelse

"Vi oplevede ConferenceCommunicator som et brugervenligt og fleksibelt kommunikationsværktøj. Det var let at oprette indhold, og vi kunne kommunikere informationen på de måder vi ønskede. Både med program inddelt i spor, evaluering og præsentation af konferencestederne. Vi ønskede både at give mødebookerne let adgang til program og praktisk information om selve dagen, og give konferencestederne en ekstra markedsføringsplatform. Lige ledes ønskede vi at tilbyde udstillerne en nem måde at gemme kontakter og leads på.

Vi oplevede en god service fra SortKaffe. De var hurtige til at yde support og lytte til vores behov”, siger Mette Petersson, Danske Konferencesteder.

Eventually

Case

Eventually er et event - og konferencebureau, der er kåret som årets eventbureau gennem flere år, senest i 2015. For en af deres store internationale kunder skulle de, på to store konferencer i henholdsvis København og Oslo, bruge en nem digital ankomstregistrering til at registrere deltagernes deltagelse under hvert oplæg. Løsningen skulle håndtere hurtig ind- og udtjekning af deltagere til fire spor samtidig. Denne løsning leverede Sortkaffe. Med ConferenceCommunicator blev deltagernes QR kode med kontaktinformationer scannet, og vi leverede en liste med præcis angivelse af hvilke deltagere, der deltog til de enkelte oplæg.

Udtalelse

"Vores samarbejde med SortKaffe har været yderst tilfredsstillende. Med kort deadline løste SortKaffe vores behov for en konference- app specialudviklet til vores behov med mulighed for at scanne og registrere deltagerne ud fra kundens ønsker. Servicen var i top, produktet virkede 100% fejlfrit og blev leveret til tiden", siger Kreativ Direktør & Partner Mads Zangenberg, Eventually.

For Eventually, se her.

Aalborg Universitet

ConferenceCommunicator bliver for 2. år i træk brugt som digitalt program til den store e-sundhedskonference: E-sundhedsobservatoriet d.12.-13. oktober 2016.

Konferencen, som er forankret på Dansk Center for Sundhedsinformatik på Aalborg Universitet, tiltrak omkring 550 deltagere i 2015.

Udtalelse

"Konferencen behandler og diskuterer et bredt udsnit af informationsteknologiske tiltag i sundhedssektoren og har de sundhedsprofessionelle og it-professionelle som målgrupper. App'en giver et professionelt udtryk for konferencen", siger Lektor Stig Kjær Andersen, Dansk Center for Sundhedsinformatik på Aalborg Universitet.

"Med ConferenceCommunicator opnåede vi en god brugervenlighed. Opstartsfasen var let pga. den brugervenlige opbygning af administrator-panelet. Der var god mulighed for tilpasning af design med henblik på konferencens tema. Programfunktionen fungerer fint, og den giver et nemt overblik for konferencens deltagere. Importering af konferencedeltagere til administrator-panelet var let. Evaluering via app'en er klart et plus, da det gør det lettere for deltagerne at evaluere med det samme, hvorved svarprocenten øges. Det var vigtigt for os, at løsningen var responsiv på alle platforme.

Fra SortKaffe oplevede vi en god service og support, og lydhørhed for vores input til nye tiltag", siger web-ansvarlig for e-sundhedsobservatoriet.dk, Mathias kragh Nielsen, Dansk Center for Sundhedsinformatik på Aalborg Universitet.

For E-sundhedsobservatoriet, se her.

Socialt Lederforum

Socialt Lederforum vælger for 3. år i træk at bruge ConferenceCommunicator som digitalt program til deres landsmøde d. 30 -31. marts 2017. Målgruppen er ledere og medarbejdere inden for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse; herunder bo-, aktivitets- og samværstilbud. Til Landsmødet i 2015 var der 334 downloads ud af 460 registrerede deltagere, dvs. 73% af deltagerne havde downloadet konference-app´en. Det syntes Socialt Lederforum at være ganske tilfredse med – specielt med tanke på, at det var første gang, de brugte en digital konferenceløsning.

For Socialt Lederforum? se her.

SortKaffe udvikler digitale løsninger som apps til smartphones og tablets, hjemmesider og mobil sites. - SortKaffes nyhedsbrev