Funktioner

ConferenceCommunicator er udviklet i samarbejde med konference - og messearrangører. Udviklingen tager afsæt i kundebehov krydret med vores tekniske indsigt.

Online tilmelding

Digitalt tilmeldingssystem til at håndtere dine deltagerregistreringer på en nem og effektiv måde. Løsningen håndterer både tilmeldinger før din konference eller messe og on-site ved ankomst. Med det fleksible system kan du skræddersy tilmeldingsmodulet til dine behov.

Du kan indhente præcis de informationer, der er relevante for jeres arrangement. Du kan indhente ønsker med hensyn til hotel-, transport-, og madhensyn mv..Du kan indhente informationer på forskellige tidspunkter, og eksempelvis tilknytte tilmeldinger til spor eller workshops senere - efter første tilmelding.

Der medfølger administrator-rettighedsstyring, således at der kan tilknyttes flere administratorer til løsningen. Herved kan du sørge for, at de enkelte konferencer tilknyttes de relevante administratorer, medmindre at alle skal kunne se og redigere i alt indhold. Begge dele er muligt. Tilmeldingen kan sættes op til at én person (fx sekretær eller studentermedhjælper) kan tilmelde flere personer på én gang.

Digital ankomstregistrering

Digital ankomstregistrering af deltagerne, enten via scanning af QR koder med kontaktinformationer eller ved online registrering af deltagerne. Løsningen kan automatisk generere QR koder ud fra deltagerlisten, og QR koden kan vises via navneskilte eller via online visning.

Navneskilt

Automatisk fleksibel navneskilt-generering, hvor du ud fra deltagerregistreringerne vælger de deltagerdata, du ønsker på navneskiltene, inklusiv QR kode.

Digitalt program

Dynamisk programoversigt med visning af program opdelt i dage, i plenum (fælles oplæg), i spor eller workshops. Mulighed for at deltagerne gemmer programpunkter i deres smartphone kalender, samt personificering af programmet med visning af de spor eller workshops, som de ønsker at deltage i.

Informationer og nyheder

Informationer om konferencen, som beskrivelse og formål, praktisk information om hoteller og spisemuligheder, samt artikler af relevans for konferencen.

Online evaluering

Digital evaluering af dit event med de spørgsmål, du ønsker besvaret, både i form af fritekst og med prioritering, hvor deltagerne kan vælge på en skala fra 1-5. Evalueringen kan vises i app´en eller mobilsite, og gøres tilgængelig på selve dagen for arrangementet eller bagefter. Push-beskeder eller sms kan bruges for venligt at tilskynde evalueringen. En samlet oversigt over besvarelserne inklusiv grafisk visning kan ses online samt eksporteres til regneark.

Online spørgsmål og afstemning

Spørgsmål og afstemningsfunktion via app eller mobilsite med live visning på storskærm. Deltagerne kan stille spørgsmål online, som enten kan godkendes af en ordstyrer først, eller vises direkte på storskærm. Deltagerne kan deltage i afstemninger, hvor oplægsholderen stiller et spørgsmål, som deltagerne svarer på, og resultatet vises grafisk på storskærm.

Online quiz

Quiz via app eller mobilsite med live visning på storskærm. Deltagerne får spørgsmål, som de kan svare på, og det korrekte svar vises. De hurtigste og bedste bliver vist som top 10. Det kan bruges som ren underholdning eller som en slags lærings-metode til øget viden, læring og forankring.

Let tilgængelige præsentationer

Oplægsholdernes præsentationer og andet materiale kan gøres tilgængeligt via app eller mobilsite, som deltagerne på en nem måde, kan få sendt i en email.

Deltager-chat

Konferencedeltagere kan ”chatte” med hinanden via chat-funktionen i den digitale søgbare deltagerliste. Funktionen giver deltagerne mulighed for at ”prikke” til hinanden og de deltagere, der har downloadet app´en, kan modtage en push-besked til oplysning om en ny besked. Efterfølgende kan deltageren, der modtager en besked, besvare en henvendelse.

Messe-lead

Messe-lead (også kaldet udstiller-app) er en digital lead-generering for udstillere. Med scanning af deltagernes QR koder med kontaktinformationer, og eventuelle tilknyttede kommentar, fås en samlet oversigt over potentielle kunder med relevante kontaktinformationer. Listerne kan trækkes ud i Excel.

SortKaffe udvikler digitale løsninger som apps til smartphones og tablets, hjemmesider og mobil sites. - SortKaffes nyhedsbrev