Menneskene bag

SortKaffe er et softwarehus med en fast kerne af medarbejdere, samt en fleksibel freelance-base af IT-udviklere og kommunikatører.

SortKaffes faste kerne består af Mikael Klante (teknisk ansvarlig) og Jeannette Eis (salg - og forretningsudvikler). Vi samarbejder tæt, således at kundebehov og softwareudvikling går hånd i hånd.

Vi samarbejder med andre firmaer, hvilket gør os i stand til at skræddersy de rette løsninger til vores kunder, såvel teknisk som indholdsmæssigt. Udover at samarbejde med softwareudviklere, samarbejder vi med kommunikationskonsulenter, som kan være vores kunder behjælpelige med blandt andet kommunikationsstrategi og tekstindhold, til fx licensløsningen StaffCommunicator.

SortKaffes in-house medarbejdere

My alt-text

Mikael Klante
Mikael er SortKaffes nerve som teknisk ansvarlig. Han stiftede SortKaffe Aps i 2011. Mikael har mere end 25 års erfaring med udvikling og projektstyring af digitale løsninger. Som tidligere Online Chef i reklamebureauet Scanad har han løst webopgaver for kunder som Expert, Skoringen, Politiforbundet, TDC mfl. Ved stiftelse af SortKaffe er interessen for mobilapplikationer omsat til udvikling af apps, samt fortsat udvikling af webløsninger. Mikaels tekniske kompetence ligger i back-end udvikling, så som databasedesign, systemudvikling - herunder e-handelsløsning- og teknisk analyse. Hans tekniske indsigt og evner i projektledelse ligger i hele forløbet ved udvikling af tekniske løsninger - fra kundebehov til involvering af freelancere og levering af brugervenlige løsninger.

My alt-text

Jeannette Eis
Jeannette er SortKaffes salgsansvarlig, forretningsudvikler og "brobygger". Hun indgik som partner i SortKaffe i 2013. Jeannette har naturlig sans for sammenhængen mellem kundebehov og produktudvikling, og hun er en netværker, som ser muligheder for samarbejde med såvel kunder som partnere. Hun danner dermed bro mellem alle led fra idéfase til slutprodukt og medvirker til forretningsudviklingen i Sortkaffe - i naturligt samarbejde med Mikael. Jeannette har en baggrund inden for Ernæringsvidenskab og har tidligere arbejdet som underviser, virksomhedskonsulent, og innovationskonsulent. Jeannette har blandt andet stor erfaring med planlægning og administration af konferencer, og kender til behov og udfordringer forbundet hermed.

SortKaffe udvikler digitale løsninger som apps til smartphones og tablets, hjemmesider og mobil sites. - SortKaffes nyhedsbrev