StaffCommunicator

Kommunikationsløsning og medarbejder-app til informations – og vidensdeling, der styrker den interne kommunikation på din arbejdsplads.

StaffCommunicator er en kommunikationsløsning og medarbejder-app til intern kommunikation, der:

• målretter information og vidensdeling til medarbejdere
• når ud til decentrale medarbejdere og dem på farten
• gør 2-vejs kommunikation muligt

Medarbejder app

Målrettet digital kommunikation

Med StaffCommunicator har I en digital kommunikationsplatform, hvor vigtig viden og information kan deles på en nem og intuitiv måde imellem organisationens medarbejdere og ledelse. Informationen kan målrettes specifikke medarbejdergrupper, og den kan være temadelt, så informationen har relevans for den enkelte. Medarbejderne kan bidrage til vidensdeling ved at kommentere på nyheder og information og ved selv at komme med input. Kommunikationen og vidensdelingen styrkes af, at medarbejderne kan chatte med hinanden, både én til én og gruppevist.

Nå medarbejderne på farten

StaffCommunicator er udviklet for at styrke den interne kommunikation. StaffCommunicator kan fungere som erstatning for eller supplement til intranettet. Løsningen er designet til at nå alle medarbejdere på din arbejdsplads på en let måde, inklusiv de decentrale medarbejdere og dem på farten. Med kommunikations-app´en og mobilsitet som kommunikationskanal til intern kommunikation kan medarbejderne få nyhederne lige ned i lommen.

Medarbejder app

Møder kundebehovene

Udviklingen af StaffCommunicator tager naturligvis afsæt i kundebehov krydret med vores tekniske indsigt. Vi lytter aktivt til behov, og paletten bliver udvidet med funktioner i takt med nye efterspørgsler og gode idéer. StaffCommunicator er udviklet i samarbejde med kommuner, som ønskede en kommunikationskanal til at nå de decentrale medarbejdere. Medarbejdergrupper som StaffCommunicator blandt andet bruges til, er medarbejdere i Børn og Unge forvaltningen, service - og driftsmedarbejdere under Kultur - og Fritidsforvaltningen, samt medarbejdere i Social - og Sundhedsforvaltningen.

Løsningen er i høj grad også relevant for private virksomheder, der har udfordringer med at nå deres medarbejdere gennem eksisterende kommunikationskanaler. StaffCommunicator har endvidere sin berettigelse som kommunikationsløsning målrettet ekstern kommunikation. Eksempelvis kan den anvendes til kommunikation med en kommunes borgere, eller fungere som netværks-app eller medlems-app i netværk og foreninger.

Nysgerrig på StaffCommunicator?

Kontakt os endelig, hvis du ønsker at vide mere eller har spørgsmål. Ring, mail, skype eller mød os. Vi kommer gerne forbi dig til en kop kaffe, og vi giver selvfølgelig også en kop (sort) kaffe hos os. For kontaktinfo, se - her.

For mere information, læs om fordele og funktioner med videre - i venstre menu.

Se vores informationsblad - her.

Se vores demoversion af StaffCommunicator - her.

Se vores demoversion af administrationssystemet - her,

Køb eller prøv StaffCommunicator gratis i 15 dage - her.

SortKaffe udvikler digitale løsninger som apps til smartphones og tablets, hjemmesider og mobil sites. - SortKaffes nyhedsbrev