Funktioner

StaffCommunicator er udviklet i samarbejde med arbejdspladser. Udviklingen tager afsæt i kundebehov krydret med vores tekniske indsigt.

Skræddersyet indhold

Fleksibelt kommunikationscenter (administrationssystem) til oprettelse af indhold, der er relevant for jer. Du opbygger den struktur, du ønsker, og de menupunkter, du finder mest relevant for jeres arbejdsplads. StaffCommunicator kommer med mange funktioner og opbygningsmuligheder i forhold til lige jeres behov.

Nyheder og opslagsværk

Broadcast af nyheder via tekst og billeder. Du kan også linke til video. Du kan med fordel vise dine nyheder opdelt i områdenyt, så det er let for medarbejderne at finde relevant information. Du kan desuden danne et opslagsværk i form af personaleinformation, arbejdsregler, instruktioner mv.

Abonnement på tema-opdelte nyheder

Tildeling af temaer på tværs af områdenyt. Du tilknytter relevante temaer til nyheder og andet indhold. Medarbejderne kan således selv abonnere på temaer, de finder interessante. Medarbejderne modtager automatisk push-beskeder i StaffCommunicator app´en, når du har oprettet nyheder inden for deres valgte temaer.

Input og kommentar til nyheder

Medarbejder-rettet forum, hvor medarbejderne selv kan komme med input til nyheder i form af tekst og billeder. Det kan broadcastes direkte eller kan gå via administrationen. Du kan kalde det "Tip en historie", "Kom med dine input" eller "Sig din mening" mv. Medarbejderne kan også kommentere på nyheder. Dette er en af mange nyttige funktioner til vidensdeling på din arbejdsplads.

Blog og debat

Blog og debatforum, hvor en leder eksempelvis starter en tråd ved at stille et spørgsmål eller komme med en udtalelse. Herefter kan medarbejderne kommentere. Dette kan bruges til at engagere medarbejderne på en ny måde.

Medarbejder-chat

Chat-forum, hvor medarbejderne kan chatte én til én og gruppevist. Det giver en unik mulighed for at optimere vidensdeling på din arbejdsplads. Vidensdelingen mellem medarbejderne og lederne holdes således internt og i ét system.

Online evaluering og spørgsmål

Evaluering af forskellige tiltag på arbejdspladsen. Med den digitale evaluering i app´en eller mobilsitet, kan du bede medarbejderne om at evaluere forskellige tiltag på arbejdspladsen. Du kan stille spørgsmål, som medarbejderne svarer med prioritering fra 1-5 eller i form af fritekst. Push-beskeder kan bruges for venligt at tilskynde evalueringen. En samlet oversigt over besvarelserne inklusiv grafisk visning kan ses online samt eksporteres til regneark.

Oprettelse af formular

Formular til mange nyttige ting. Du kan eksempelvis bruge formularerne til køresedler. Du opretter de formularer, som I skal bruge, og medarbejderne udfylder dem og uploader informationen.

Voice - oplæsefunktion

Oplæsning af tekst, så medarbejderen kan få oplæst nyheder og anden information.

Telefonliste med opkaldsfunktion

Telefonliste over medarbejdere med let søgefunktion og opkaldsfunktion.

Udsendelse af push-beskeder

Push-beskeder til at informere medarbejderne om nyt indhold.

Billedgalleri

Upload af billeder i en samlet mappe, hvorfra de er lette at finde. Billederne kan inddeles i temaer.

Fritekst søgefunktion

Medarbejderne kan søge med ord (fritekst) i alt indhold i app´en og mobilsitet.

SortKaffe bringer mennesker sammen via digital kommunikation før, under og efter en event. - SortKaffes nyhedsbrev