Vor datapolitik

SortKaffes Persondatapolitik

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos SortKaffe Aps.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi opbevarer dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger, som vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer.
SortKaffe Aps indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
- Besøger vores hjemmeside
- Tilmelder dig vores nyhedsbrev
- Modtager materiale
- Kommunikere med os via emails
- Benytter vores apps

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.sortkaffe.com og www.conferencecommunicator.com er SortKaffe Aps, Damhaven 3B, 7100 Vejle, Cvr 33870477.

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kommunikere med dig via e-mails, og sende nyhedsbreve, hvis dette ønskes.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. Vi hoster vores hjemmesider hos HostNordic og Unoeuro, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata, som du oplyser på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i vores webhotellers datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere. Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine persondata, og du har ret til at indgive klage til databeskyttelsesmyndighed (Datatilsynet, jf. nedenfor).

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse kontakt@sortkaffe.com.

Kontakt til Databeskyttelsesmyndighed:

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 Copenhagen K
Tel: +45 33 19 32 00
Fax: +45 33 19 32 18
Mail: dt@datatilsynet.dk

Cookies

Vi benytter Cookies på vores websites til trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette over for intern personale og annoncører efter fælles branchestandarder.

Ejeroplysninger

Dette website udbydes af:
SortKaffe Aps
Vindinggård Ringvej 1
7100 Vejle
T: 70 230 234
kontakt@sortkaffe.com

Cookies

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.
Du kan slette cookies, for vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her:http://minecookies.org/cookiehandtering.

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

SortKaffe Aps´ behandling af data i Apps

SortKaffe udvikler og tilbyder Apps til Android og iOS. Følgende Apps er omfattet af vores beskrivelse af behandling af persondata (på vegne af vores kunder - de dataansvarlige):
- ConferenceCommunicator (iOS & Android)
- StaffCommunicator (iOS & Android)
- GuestBook (iOS)

Generelt

Ovennævnte Apps tilbydes som Licensløsninger (B2B), og SortKaffe Aps er i den forbindelse Databehandler på disse løsninger, hvor det er kunden, der er Dataansvarlig. Behandling af data sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om behandling af persondata (GDPR).

SortKaffe Aps dokumenterer teknisk og organisatorisk behandling af data i indgåede Databehandleraftale med kunden. Det er den Dataansvarlige (kunden), som bestemmer hvilke data, der indhentes og lagres, og bestemmer hvor længe data opbevares (og har ansvaret for sletning). Al henvendelse vedrørende behandling af persondata skal stiles til Dataansvarlig (kunden) og ikke SortKaffe Aps. Skulle du være i tvivl om, hvem Dataansvarlig er (hvem der tilbyder dig en af ovenstående løsninger), kan du kontakte SortKaffe på kontakt@sortkaffe.com og få oplyst navnet på din Dataansvarlige.

Opdatering og vedligehold

SortKaffe Aps udvikler og vedligeholder apps i overensstemmelse med gældende krav til opdatering fra ejerne (Apple og Google) af operativsystemerne. SortKaffe Aps opdaterer løbende apps (builds/ny version), så de er funktionelle minimum to generationer tilbage (Operativsystem versioner). F.eks. vil en version af en app udgivet til iOS 10.0 være fungerende fra version 8.0 og op til 10.0.

Rettighedsstyring

Med hensyn til adgang til funktioner i brugerens smartphone som adgang til lokation, kalender og tilladelse til modtagelse af push-beskeder, understøtter SortKaffe´s apps til Android og iOS rettighedsstyring angivet af det brugte Operativsystem. App´en beder kun om tilladelse til de funktioner, som har betydning for app´ens funktionalitet for at give brugeren en bestemt service (oplevelse). Ønsker brugeren ikke denne adgang står det ham/hende frit for at afvise brugen.

Første gang brugeren skal bruge en given funktion, vil app´en forespørge brugeren om adgang til denne funktion. Det betyder, at den enkelte bruger kan blokere for adgangen, hvis han/hun ikke ønsker at benytte en given funktion. Har brugeren først enten givet tilladelse eller afvist en given funktion, kan han/hun under indstilling for app´en til enhver tid fjerne eller give adgang til rettigheder.

Kontakt din leverandør, hvis spørgsmål...

Da SortKaffe er databehandler og ikke dataansvarlig, er det din leverandør (den som tilbyder dig at bruge app´en), som du skal kontakte, hvis du har specifikke spørgsmål evdrøde behandling af data i app´en.

SortKaffe bringer mennesker sammen via digital kommunikation før, under og efter en event. - SortKaffes nyhedsbrev